Кандидатстването в НГДЕК "Константин-Кирил Философ" е разделено на следните етапи:


  • Подаване на заявление-образец за кандидатстване съгласно приложение №1 и копие от акт за раждане
    • 08 - 16. 05.2017 г. вкл. за приемни изпити за VIII клас
    • 16 - 30.06.2017 г. вкл. за приравнителни изпити за 9, 10 и 11 клас
  • Писмен изпит по история и цивилизация – 04.06.2017 г. 10:00 ч - тест върху учебното съдържание за VII клас.