! ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !"

Поради по-късното обявяване на резултатите от Националното външно оценяване след 7. клас, както и поради невъзможността всички училища да подготвят удостоверенията за завършен начален етап от основното образование в срок до 5 юли, обявяваме НОВИ ДАТИ за приемната кампания в 8. клас в НГДЕК:

Напомняме, че подаването на свидетелството може да се осъществи на посочения линк на сайта на гимназията, в секция „Последни новини“, или на имейл ngdek.priem@gmail.com

Ученици, класирани на I, II или III място след заключителния етап от националния кръг на олимпиадата по история и цивилизации или класирани на I, II или на II място на националния кръг на олимпиадата по български език и литература, могат да представят документ, издаден от Министерството на образованието и науката, удостоверяващ получения от тях резултат, за участие в класирането.

  • Обявяване на класирането12 юли, 17:00 в сайта на НГДЕК
  • Записване на учениците15 – 17 юли на място, в НГДЕК, ул. „Баба“ 16.

Напомняме, че при записване на учениците са необходими следните документи:

оригинал на свидетелството за завършено основно образование;

копие на акт за раждане.

Напомняме, че през учебната 2024/2025 г. НГДЕК обявява прием за VIII клас за 60 ученици в 3 паралелки.

Пожелаваме на всички ученици успех!