Прием за V клас през учебната 2024/2025 г.

НГДЕК лого

              За учебната 2024/2025 година НГДЕК обявява прием за пети клас за 60 ученици в 3 паралелки. Приемът ще се осъществява съгласно Наредба №1 от 12.08.2016 г. на Министерство на културата. Учебните часове ще се осъществяват в корпус 1 – кв. Модерно предградие, ул. Баба 16. Кандидатите за приемане след IV клас се явяват на проверка на способностите по български език и литература и по човека и обществото. Повече за приемния изпит може да прочетете тук. Кандидатите за V клас се класират в низходящ ред по реда на бала, който се образува от:

  • 1. оценката по български език и литература и оценките по чужд език, математика и човекът и обществото, включени в задължителната подготовка от удостоверението за завършен ІV клас. (6+6+6+6 = 24т.)
  • 2. удвоен брой точки по български език и литература от националното външно оценяване след ІV клас. (100х2=200т.)
  • удвоен брой точки от теста по български език и литература и по човекът и обществото, който се провежда в НГДЕК. (100х2=200т.)
  • Максимален бал: 424 точки.

              Учениците и техните родители при записване подават и заявление, в което посочват какъв език искат да изучават като първи чужд език. Възможностите са английски, немски, италиански, френски, руски и испански език. Учениците ще имат допълнителни часове по История, Български език, както и предмета Антична култура. Като факултативни учебни часове се предлагат занимания по Латински или Италиански език. 

Дата Описание
2.05 – 29.05.2024 г. Подаване на:
Заявление за прием (по образец, който можете да намерите прикачен най-долу в статията)
Служебна бележка за редовен ученик през учебната 2023/2024 г. (взима се от настоящото училище на ученика)
19 март 2024 г. от 18.00 часа Ден на отворените врати за 5. клас (онлайн среща с родители и ученици чрез платформата ZOOM)
https://us02web.zoom.us/j/3086780807?pwd=eS9sMkRpSVM2a1Nsb3IwNGgyWDRydz09&omn=83298706511
6 - 7 април 2024 г. от 10.00 часа Първа сесия
Консултации с ученици за приемния изпит за V клас

ЦИЕК към СУ "Св. Климент Охридски", гр. София, бул. Тодор Александров №79, зала 1
18 - 19 май 2024 г. от 10.00 часа Втора сесия
Консултации с ученици за приемния изпит за V клас

ЦИЕК към СУ "Св. Климент Охридски", гр. София, бул. Тодор Александров №79, зала 1
15 юни 2024 г. от 10.00 часа Проверка на способностите по БЕЛ и Човек и обществото

НГДЕК, кв. Модерно предградие, ул. Баба 16