“Голи са без Книги всичките народи:
понеже без оръжие не могат
с врага на нашите души да се сразят,