Научен ръководител: Васко Арнаудов (история)

 Класни ръководители: Анета Пенчева (физика), Екатерина Христова (френски език), Георги Енакиев (немски език)