Научен ръководител: Юдит Филипова (латински език)

Класни ръководители: Албена Александрова (биология), Нели Тюроленгова (латински език), Даниел Иванов (музика)