Красимира Шкодрова

Педагогически съветник

15 години в системата на образованието като педагогически съветник.

Член и основател на Асоциацията на подпомагащите специалисти в системата на образованието в България.

Член на инициативен съвет на педагогическите съветници и психолози за промените в Образователната сфера;.

Множество допълнителни квалификационни курсове към РИО и МОНМ в продължение на работата в системата – агресия, СОП, зависимости, посредничество при конфликти, проекти и др.

Подробна автобиография на Красимира Шкодрова вижте тук.

Педагогически съветник