ас. д-р Александър Стоянов

История и цивилизации
Роден на 13.XI.1987 г. в София.

2006 г. - Завършва НГДЕК "Св. Константин Кирил Философ", първенец по История на 25-ти випуск

2010 г. - Защитава бакалавърска степен по "История" в СУ "Климент Охридски", специализация "Нова и Съвременна история"

2011 г. - Защитава магистърска степен cum laude в Лайденския университет, Нидерландия, специалност "European Expansion and Globalization"

2017 г. - Защитава докторска степен в Лайденския Университет, Нидерландия с дисертационен труд "Russia Marches South: Army Reform and Battlefield Performance in Russia's Southern Campaigns, 1695-1739"

2021 г. - Асистент към Институт за исторически изследвания, Българска академия на науките

Автор на 5 монографии и над 220 научни и научно-популярни статии.


e-mail: aleksandarstoyanov@abv.bg
История и цивилизации