ДЕКЛАРАЦИЯ

ОТ АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ 

„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

 

Ние, Академичният съвет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, категорично се обявяваме против целенасочената масова кампания, насочена срещу единствения класически лицей на Университета – Националната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин Кирил Философ“. Тази институция вече 46 години се развива под зоркото ръководство на Университета, който следи дейностите в НГДЕК и упражнява своето влияние там чрез немалък брой преподаватели от СУ и БАН, както и съгласува учебните програми по специалните предмети, за да се запази академичниятдух на институцията, и с оглед на това заявяваме следното:

1. Обявяваме се срещу неправомерния външен натиск, включващ дори ученици и родители в подобни дейности. Осъждаме опитите за груба намеса в работата на гимназията чрез многократни еднакви по съдържание сигнали до различни институции, с които да се наруши учебният процес, както и чрез различни административни дейности. 
2. Настояваме Министерството на културата да заеме твърдата си позиция като принципал на НГДЕК и да запази статута й на Национален класически лицей, противопоставяйки се на опитите за уравниловка в образованието в национален мащаб, като се застъпи за статута на гимназията и възвърне в пълен обемсъотношението на специализираните предмети в нея спрямо общообразователните.
3. Настояваме да се окаже решителна държавна подкрепа чрез намирането на подходяща и ремонтирана сграда за НГДЕК, която да не е в покрайнините на столицата ни, а в близост до Университета, където би следвало да се развива. 
4. Настояваме Министерството на културата да проведе предстоящия конкурс за директор напълно прозрачно, като запази досегашната практика в него да бъдат включени представители на Университета – Ректорът и компетентни колеги от факултетите, работещи с гимназията.

Заявяваме, че опитите за дискредитиране на НГДЕК ще бъдат възприемани като груба намеса в изградените между НГДЕК и Университета отношения. Затова още веднъж настояваме да се запазят академичните ценности в НГДЕК такива, каквито сме изградили заедно през изминалите десетилетия.

 

20 декември 2023 г.

гр. София

Прикачени файлове