Кандидатите за приемни изпити след VII клас полагат:

  1. писмен изпит по български език и литература от национално външно оценяване - изпитът се полага в училището, в което се осъществява обучението на учениците в VII клас. 
  2. писмен изпит по история и цивилизации, който ще се се проведе на 29 юни 2024 г. от 10:00ч. в корпус 1 на НГДЕК - ул. Баба №16, кв. Модерно предградие. 

      Изпитът по история и цивилизации е върху новото учебно съдържание за VII клас. Чрез задачите се проверяват уменията за работа с различни видове текст, за разграничаване  научно от художествено описание, за ориентиране по картата на България, Балканския полуостров и Европа. Също така за свързване на текст с илюстрация, за усвояване знания за постиженията на видни български творци, за свързване на исторически събития с изучени литературни произведения и др. Всяка година гимназията ни организира безплатни консултации за приемния изпит, които се провеждат в рамките на една седмица (през април и юни) от преподавателите ни по история и цивилизации и са достъпни за всички кандидат-осмокласници.

Продължителността на изпита е 3 астрономически часа. Оценяването на кандидатите на изпита по история и цивилизация се извършва от комисия, определена със заповед от директора на гимназията. Резултатите от приемния изпит се обявяват на 6 юли на официалния сайт.

Безплатни консултации за приемния изпит по история ще се проведат от 10.00 часа на 18 и 19 май, както и на 25 и 26 май в 65-а аудитория в Историческия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" (южно крило на Ректората).

Ученици от VІІ клас, класирани на първо, второ или трето място след заключителния етап от националния кръг на олимпиадата по история и цивилизации или класирани на първо, второ или на трето място на националния кръг на олимпиадата по български език и литература, могат да представят документ, издаден от Министерството на образованието и науката (МОН), удостоверяващ получения от тях резултат, за участие в класирането.

Образуване на бала:

  1. годишна оценка по български език и литература с коефициент 1 (максимални 50 точки);
  2. годишна оценка по история и цивилизации с коефициент 1 (макс. 50 т.);
  3. удвоена оценка от външното оценяване по български език и литература (2 Х 100 т. - макс. 200 т.);
  4. удвоена оценка от изпита по история и цивилизации, проведен в НГДЕК (2 Х 100 т. - макс. 200 т.);

   Максимален бал: 500 точки (6.00).

*Класирането за НГДЕК е вътрешно и не е необходимо да търсите за отбелязване нашето училище в списъците с другите при кандидатстването.

Може да задавате своите въпроси относно приема на: ngdek.priem@gmail.com