Ние, учителите в Националната гимназия за древни езици и култури, правим настоящото изявление, в което заявяваме, че:

Съзнавайки ценностите на почти половинвековната традиция на НГДЕК, ние ще правим всичко възможно за тяхното опазване. Тези традиции включват преди всичко идеала за една по-добра Humanitas, развиването на свободния дух на учениците и следването на основни морални принципи, като уважение на човешкото достойнство, себераздаване в полза на учениците, колегиалност, поставяне на учебния процес над всичко, възпитаване на един по-висок морал у нашите ученици в една трудна и объркана епоха. Ние осъждаме и се противопоставяме на всякакви опити за установяване на паралелни комерсиални дейности от външни лица, на използването на учениците с лукретивна цел от институции, нямащи нищо общо с НГДЕК, на тяхното и на родителите привличане в незаконни практики. Не сме съгласни и ще се борим срещу подвеждането на някои по-податливи родители с лъжливи твърдения и въвличането им в котерийни борби, целещи да разбият единството на нашия учителски колектив, дискредитирането на наши преподаватели, подбуждането на раздори, съмнения в качеството на учебния процес, създаването на групички и други подобни грозни и неприсъщи на нашето име явления. Категорично се обявяваме против корупционните практики, а също и срещу опитите за неправомерно използване на името на училището ни като "запазена марка" са цел извличане на ползи у нас и в чужбина. 

С настоящото изразяваме привързаността си към идеалите на НГДЕК, изразени и опазвани още от нейното създаване, и нашата вяра във все по-доброто бъдеще на Гимназията, за което работим и ще работим.

Прикачени файлове