Предоставяме на вниманието на обществеността позициите на Историческия факултет, Факултета по класически и нови филологии и Факултета по славянски филологии по отношение на ситуацията в НГДЕК. Нашата гимназия е лицей на Софийския университет и ще продължава да работи в тясно сътрудничество с академичната общност, за да осигурява на учениците си по-добро образование.

Прикачени файлове