Учителите и ръководството на НГДЕК проведоха среща в Министерство на културата по покана на Министъра на културата г-н Кръстю Кръстев.

Днес, 18.12.2023г. от 14.30 ч. в Министерство на културата се проведе среща между представители на Гимназията и Министъра на културата – г-н Кръстю Кръстев, зам.-министър Виктор Стоянов и г-жа Елиянка Михайлова – директор на дирекция „Сценични изкуства и художествено образование“. На срещата домакините от Министерство на културата декларираха, че са отправили покана за участие и до жалбоподателите срещу колегията на НГДЕК, но последните не уважиха с присъствието си срещата.

По време на разговора бяха обсъдени актуалните теми, засягащи училището ни, както и предприемането на общи действия в посока приемане на законодателни решения, засягащи както класическото образование, така и всички останали училища в системата на Министерство на културата. Благодарим на министър Кръстев и екипа му за изразената готовност да инициира междуведомствени работни срещи с органите на МОН и Народното събрание, които на принципно равнище да подобрят условията за профилираните училища. Изразяваме готовност да продължим диалога с принципала на НГДЕК „Св. Константин Кирил Философ“, работейки в градивна посока до намиране на трайни решения за статута на Класическата гимназия.