Научен ръководител: Васко Арнаудов (история)

Класни ръководители: Албена Александрова (биология), Нели Тюроленгова (латински език) и Анастасия Делчева (старогръцки език)

Фотограф: Йоанна Янева