Паулина Мичева

Латински език

Завършва НГДЕК „Св.Константин-Кирил Философ” (представител на 10-ия випуск). Висшето си образование получава в Софийския университет „Св.Климент Охридски”: класическа филология с втора специалност история.

Преподавателската си кариера започва в НГДЕК като учител по старогръцки и латински език, след което в продължение на двайсет години преподава старогръцки и латински език и римска култура в ЧЕХГ „Проф.д-р Васил Златарски”. От 2019 г. отново е част от екипа на НГДЕК.

Участва в археологически експедиции и сътрудничи на български музеи в епиграфски проекти. Ръководи ученически археологически практики в България, Гърция и Италия.

В продължение на девет години е сътрудник към фондация „Комунитас” като експерт по езикознание и оценител на ученически есета и проекти в тази област.

Освен преподавателската дейност се развива и като журналист и преводач. Пет години работи като радиоводещ и автор на културни предавания в радио „Нет”. Публикува текстове в сферата на културата в различни печатни и онлайн медии.

Като преводач работи за много български издателства и има над 120 преведени книги (художествена и научно-популярна литература) от английски, френски и италиански език. Сътрудник към издателство „Колибри” – агент по авторско право и подбор на книги.

Имейл: paoulinca@gmail.com

Латински език