Стефан Стефанов

Латински език

    Стефан Стефанов е завършил НГДЕК, след което бакалавърска програма „Класическа филология“ и магистърска програма „Антична култура и литература“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Преподава латински, старогръцки и санскрит, както и литература и култура на съответния език. Интересите му са насочени към проблеми на епоса и на междукултурните връзки в Античността.

Латински език