Team Members

Изобразително изкуство и история на културата

Адриана Бонева

Изобразително изкуство и история на културата

Изобразително изкуство и Технологии и предприемачество

Татяна Ставрова

Изобразително изкуство и Технологии и предприемачество

Физическо възпитание и спорт

Мирослава Карамфилова

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

Габриела Айшинова

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

Евелина Василева

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

Виктория Стойчева

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

Стефан Михайлов

Физическо възпитание и спорт