Team Members

Изобразително изкуство и история на културата

Адриана Бонева

Изобразително изкуство и история на културата

Изобразително изкуство и технологии и предприемачество

Илиана Христова

Изобразително изкуство и технологии и предприемачество

Физическо възпитание и спорт

Мирослава Карамфилова

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

Габриела Айшинова

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

Евелина Василева

Физическо възпитание и спорт